گروه مطالعاتی انرژی

گروه مطالعاتی انرژی (1)

گروه مطالعاتی انرژی

مرداد 11, 779 نوشته شده توسط maryam heidari

انرژی و سیستم های وابسته به آن از نیاز های اساسی و فوق استراتژیک در هر جامعه بوده و نقش مهم و غیرقابل انکاری در توسعه کشورها دارند. در مقابل تولید آلاینده ها و گازهای گلخانه ای به موجب بهره گیری از سوخت های فسیلی اثرات مخربی بر محیط زیست داشته و مانع از توسعه پایدار می گردد. این در حالی است که با توجه به برنامه ریزی کلان کشور در زمینه افزایش رشد اقتصادی نیاز به انرژی بیش از پیش خواهد بود. بنابراین ارتقا و بهبود سیستم های تولید انرژی، بهینه سازی مصرف و همچنین تلاش برای افزایش سهم انرژی های پاک در سبد انرژی کشور در کنار تحقیق و توسعه بر روی روش های جذب گازهای گلخانه ای می تواند ضمن کاهش اثرات منفی بر محیط زیست زمینه ساز رشد و توسعه پایدار کشور باشد. بر این اساس گروه مطالعات "انرژی" با ماموریت انجام مطالعه و تحقیقات کاربردی در زمینه افزایش بهره وری سیستم های انرژی موجود، بهینه سازی مصرف انرژی، توسعه سیستم های انرژی پاک، کاهش اثرات زیست محیطی و تغییرات اقلیمی ناشی از گازهای گلخانه ای و آلاینده ها  شکل گرفته است. با توجه به نیاز مبرم کشور به انجام تحقیقات کاربردی و عملیاتی کردن نتایج مطالعات جهت بهبود شرایط انرژی کشور، گروه پژوهشی فوق در قالب بخش های زیر اهداف پژوهشی خود را پیگری می نماید:

-انرژی و ساختمان

-تولید توان پراکنده

-بهره وری انرژی در صنعت

-حمل و نقل پاک

-محیط زیست و آب