ترمودینامیک و انتقال حرارت

ترمودینامیک و انتقال حرارت (1)

ترمودینامیک و انتقال حرارت

مرداد 13, 779 نوشته شده توسط maryam heidari

این آزمایشگاه مجهز به تجهیزات مختلف جهت انجام تحقیقات و انجام پروژه های صنعتی است.

مبدلهای حرارتی، موتور دیزل مجهز و بمب کالریمتری از جمله این تجهیزات می باشد.

بمب_کالریمتری.jpg

بمب کالریمتری

مبدل_حرارتی_Heat_Exchanger.jpg

مبدل حرارتی (Heat Exchanger)

موتور_دیزل.jpg

موتور دیزل